Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://nosadm.cg.gov.ua/old
back

Увага! Рекомендована форма звернення про порушення прав споживачів

04 лютого 2019

Головне Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області інформує.

У разі порушення Ваших прав споживача при придбанні нехарчової продукції Ви маєте змогу звернутися до Держпродспоживслужби (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка), Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (14034, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 180), Носівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (17100, м. Носівка, вул. Вокзальна, 10) за фактом порушення Ваших прав споживача та заповнити відповідну форму з наданням інформації про нехарчову продукцію (місце придбання, дата, суб’єкт господарювання, що здійснив її продаж), а також всіх наявних документів, які можуть підтвердити факт придбання товару. Ця інформація необхідна для здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів та відновлення Ваших прав.

Форма звернення про порушення прав споживачів

у разі придбання нехарчової продукції

Дані заявника

включно з контактними даними для зворотного зв’язку щодо цього звернення

Прізвище*

 

Ім’я*

 

По-батькові*

 

Поштовий індекс*

 

Область*

 

Район*

 

Населений пункт*

 

Вулиця*

 

Будинок/ Корпус/ Секція*

 

Квартира*

 

Електронна адреса

 

Телефон*

 

Інформація про нехарчову продукцію, придбання якої відбулось із порушенням Ваших прав споживача, або користування якою завдало Вам матеріальної чи іншої шкоди

Найменування продукції*

 

Торгова марка*

 

Тип або номер моделі*

 

Номер партії або серійний номер продукції

 

Штрих-код (номер), якщо такий є на продукції чи його упаковці*

 

Найменування та місцезнаходження виробника, які зазначені на продукції чи його упаковці (за наявності)

 

Місце придбання продукції (назва магазину чи Інтернет-сайту)*

 

Адреса магазину чи посилання на Інтернет-сайт, де було здійснено придбання продукції*

 

Дані про суб’єкта господарювання

(підприємство, установу, організую (їх філії, представництва, відділення) незалежно від форми власності,

іноземних юридичних осіб (їх філій, представництв, відділень) і фізичних осіб – підприємців, дії яких порушують Закон України «Про захист прав споживачів»)

Найменування суб’єкта господарської діяльності*

 

Фактична адреса розташування суб’єкта господарської діяльності*

 

Звернення

Відомості про наявність документу, що підтверджує факт купівлі (чек, накладна, інше)

Вказати, чи наявні подібні документи та уточнити, які саме

Встановлений гарантійний термін використання (придатності) продукції або посилання на те, що такий термін не був зазначений

 

Коли і що трапилось / у чому проблема з придбаним товаром (наданою послугою, виконаними роботами)*

Наприклад, придбаний Вами фен для сушіння волосся вдарив Вас струмом чи ледь не спричинив пожежу

Яким чином ваші права було порушено*

–   (Навести приклад чи пояснення)

–   відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію

–   реалізацію товару, строк придатності якого минув

–   відмова споживачу у реалізації його прав, установлених Законом України «Про захист прав споживачів», при придбанні неякісного товару, обміні якісного товару, наданні послуги

–   придбання споживачем товарів неналежної якості

–   збитки, завдані споживачеві товарами (роботами, послугами), придбаними в результаті недобросовісної реклами

Заходи, яких було вжито споживачем

Чи звертались до суб’єкта господарювання (дата звернення) і з якою вимогою

Наприклад, Ви намагались повернути  продукцію та вимагали відшкодування вартості продукції, актуальну на дату придбання, вартості транспортних витрат, компенсацію збитків, заподіяних внаслідок використання цієї продукції, але отримали відмову, або ж лише часткову компенсацію

Яка відповідь отримана від суб’єкта господарювання

Вказати, чи була надана відповідь, дату  отримання такої відповіді та її суть

Інша інформація, яку споживач вважає за потрібне повідомити

 

До заявки додаються (відмітити галочкою):

копія документу, який засвідчує факт придбання товару (чек, накладна, інший документ);

копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу;

копія звернення до суб’єкта господарювання;

інше (вказати: _________________________________________________________________)

Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних

(під даними мається на увазі інформація, вказаних споживачем у цій скарзі. Під обробкою даних мається на увазі передача даних скарги органу державної влади, відповідальному за захист прав споживачів у визначеній скаргою сфері, та взяття ним скарги до розгляду та відповідних подальших дій із захисту та відновлення порушених прав).

Дата

Підпис

Прізвище та ініціали заявника

 

Головне Управління Держпродспоживслужби

в Чернігівській області