03 лютого 2020

14-15 травня 2020 року у мicтi Житомирi проходитиме щорiчна Всеукраїнська туристична виставка "ZT EXPO 2020".

Виставка проводиться з метою презентацiї туристичного потенцiалу регiонiв та мicт України, налагодження спiвпрацi мiж обласними, районними державними адмiнiстрацiями, ОТГ та мiськими радами, обмiну досвiдом в активiзацii розвитку внутрiшнього туризму.

Взяти участь у заходi запрошуються керiвники структурних пiдроздiлiв з питань туризму обласних державних адмiнiстрацiй, мiських рад та ОТГ, керiвникiв туристичних iнформацiйних центрiв, власникiв туристичного бiзнесу, громадськi об'єднання, якi працюють у сферi туризму.

Про свое рiшення щодо участi та статусу (спiкер, учасник) у туристичній виставцi "ZT EXPO 2020" просимо повiдомити до 16 квiтня 2020 року (вказавши прiзвище, iм'я, по батьковi, посаду, контактнi телефони, адресу електронної скриньки, тему виступу (регламент виступу - 10 хвилин) на пошту zhotic@ukr.net.