10 березня 2010

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні-листопаді 2020 року

Cоціально-економічне становище Чернігівської області в січні-жовтні 2020 року

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні-вересні 2020 року

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні-серпні 2020 року

27.05.2020

Здійснено моніторинг соціально-економічного розвитку

адмінтериторій області

На пункт 3 розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 2З.О7.2О19 № 434 "Про здiйснення монiторингу соцiально-економiчного розвитку областi" Департаментом розвитку економiки та сiльського господарства здiйснено монiторинг соцiально-економiчного розвитку адмiнтериторiй областi (далi Монiторинг) за 2019 pік (рiчна звiтнiсть). Монiторинг районiв та міст обласного пiдпорядкування проведено на пiдставi даних структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiї, територiальних органiв центральних органiв виконавчоi влади за загальним перелiком показникiв, який складас 47 одиниць по 9-ти напрямах.

Моніторинг районів та міст обласного підпорядкування за 2019 рік

 

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні-квітні 2020 року

 

Соціально-економічне становище Чернігівської області в січні-березні 2020 року

 

Соціально-економічне становище Чернігівської області у січні-лютому 2020 року

 

Соціально-економічне становище Чернігівської області у січні 2020 року

 

Соціально-економічне становище Чернігівської області у 2019 році

 

Цінова ситуація на продовольчому ринку області