28 липня 2011

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього Закону Президент України підписав укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.06.2018 №328 "Про доступ до публічної інформації" визначено особу, відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, покладено функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації та затверджено оновлений Порядок доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації.

Місце для роботи запитувачів з публічної інформації знаходиться в Носівській районній державній адміністрації за адресою: м. Носівка,  вул. Центральна, 19, ІІ поверх, каб. № 7.