21 червня 2012

Інформація
про виконання запитів архівними установами Носівського району станом на 01.11.2019 року

Архівний відділ Носівської райдержадміністрації

З початку 2019 року до архівного відділу райдержадміністрації надійшло:

196 запитів соціально-правового характеру;

22 майнові запити;

видано 218 довідок з позитивним результатом; 2 рекомендації щодо пошуку необхідних документів;

На особистий прийом до відділу звернулось 218 громадян.

Комунальна установа «Районний трудовий архів» Носівської районної ради

З початку 2019 року КУ «Районний трудовий архів» надійшло:

172 запити соціально-правового характеру;

видано 172 довідки з позитивним результатом;

На особистий прийом до відділу звернулось 172 громадян.
 

Звернення громадян
 

Найвищою соціальною цінністю в нашій державі, що охороняється Конституцією України, є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. До основних прав, наданих державою громадянам, крім невід’ємних (на життя, здоров’я, честь і гідність), можна віднести право на звернення.

Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України. Надання відомостей на заяви та запити громадян України, іноземців та осіб без громадянства, задоволення інтересів конкретної особи, пов’язаних із використанням інформації документів, посідає провідне місце в роботі архівного відділу райдержадміністрації та районного трудового архіву, який має на зберіганні документи з особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій.

Для забезпечення соціального захисту населення прийняті Закони України «Про пенсійне забезпечення», «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців». Ці й інші законодавчі акти та постанови уряду встановлюють додаткові пільги для окремих категорій населення, внаслідок чого збільшилась кількість осіб, що звертаються до архівного відділу райдержадміністрації та районного трудового архіву для наведення довідок соціально-правового характеру.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», запити за документами архівного відділу розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження; ті, що не потребують додаткового вивчення, − невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання; у разі неможливості надати затребувану інформацію у місячний термін, він може бути подовжений до 45 днів.

Запит юридичної особи або заява фізичної особи щодо надання інформації, необхідної для забезпеченням (встановлення, відновлення) законних прав фізичних осіб, класифікується як соціально-правовий. Він може стосуватися інформації про цивільний стан, освіту та навчання, трудовий стаж; розмір заробітної плати; стан здоров’я, перебування на лікуванні, творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові та інші праці; нагородження, присвоєння почесних звань тощо.

Запит фізичної особи може стосуватися як самого заявника, так і осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.

Соціально-правові запити можуть надходити до архівного відділу поштою або подаються громадянами чи їхніми уповноваженими особами під час особистого прийому.

У заяві громадянина, адресованій архівному відділу, мають міститися прізвище, ім’я, по батькові заявника; місце проживання заявника; виклад суті порушеного питання; підпис заявника; дата.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», оформлене без дотримання цих вимог звернення повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від його надходження. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення громадян, що мають встановлені чинним законодавством пільги, розглядаються першочергово. Заяви громадян, що надійшли до архівного відділу з органів державної влади, редакцій газет і журналів, від народних депутатів, а також від установ, що просять повідомити результати їх розгляду, беруться під особливий контроль.

Надання документної інформації за запитами фізичних осіб здійснюється шляхом видавання або надсилання архівної довідки, архівних копії та витягу.
 

Переглянутиформи заяв